InformationHjälp

Blanketter
Ansökan för arrangemang - Hörsalen 
Ansökan för evenemang - Hallar 
Tillfällig övernattning 

Hitta till oss
Hitta till oss 

Hyresvillkor
Hyresvillkor för gymnastikhallar 
Hyresvillkor för gräsplan/fotbollsplan 
Hyresvillkor Hörsalen 
Hyresvillkor istider 

Hyror och avgifter
Hyror och avgfiter 

Information
Anläggningar tillgänliga för uthyrning 
Ansökan om säsongstid 
Rutin vid betalning 
Rutin vid nyckel-och tagghantering 
Instruktioner för taggläsare 

Ordningsregler
Ordningsregler för gymnastikhallar 
Ordningsregler för gräsplan 
Ordningsregler för istider 
Säkerhetsföreskrifter vid spolning av is 

Riktlinje för fördelning av tider
Riktlinje för fördelning av tider 

Showall