InformationHjälp

Blanketter
Ansökan för evenemang 
Tillfällig övernattning 

Hitta till oss
Hitta till oss 

Hyresvillkor
Hyresvillkor för gymnastikhallar 
Hyresvillkor för gräsplan/fotbollsplan 
Hyresvillkor Hörsalen 
Hyresvillkor istider 

Hyror och avgifter
Hyror och avgifter 

Information
Ansökan om säsongstid 
Rutin vid betalning 
Rutin vid nyckel-och tagghantering 
Instruktioner för taggläsare 

Ordningsregler
Ordningsregler för gymnastikhallar 
Ordningsregler för gräsplan 
Ordningsregler för istider 
Säkerhetsföreskrifter vid spolning av is 

Prioriteringsordning för uthyrning
Prioriteringsordning för uthyrning 

Showall